macerada 2015 drone 03 780x385

MacerAda 2017'nın kesinleşen programını Program sayfasında bulabilirsiniz... Kurallar sayfası da en yeni bilgilerle düzenlemiştir.

Kayıtlar başladı: Kayıt için gerekli belgelere ve bilgilere Kayıt sayfasından ulaşabilirsiniz.